German (DE)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WHAPPS

แก้ไขล่าสุด: 3/23/2021

คำนิยาม

WHAPPS LLC: เราให้บริการสร้างและบำรุงรักษาโปรแกรมมอบรางวัลภายใต้ชื่อ Online Rewards, My Point Rewards, Catalog API, WorkProud, RewardsOnDemand และ My Milestone Award WHAPPS LLC และบริษัทในเครือทั้งหมดจะเรียกว่า “ของเรา” “เรา” หรือ “พวกเรา” เพื่อความเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริการของเรา: เราสร้างโปรแกรมมอบรางวัลลูกค้าต่าง ๆ รวมถึงรางวัลสำหรับพนักงาน, ธุรกิจถึงธุรกิจ, รางวัลจูงใจตามช่องทาง, โปรแกรมเพื่อสุขภาวะ, โปรแกรมสำหรับบริโภค, โปรแกรมแลกคืน และอื่น ๆ เราเรียกรายการเหล่านี้โดยรวมว่า “โปรแกรมมอบรางวัล”

ลูกค้าของเรา: เราสร้าง จัดการ และรักษาโปรแกรมมอบรางวัลให้กับและในนามของลูกค้าของเราที่เป็นผู้ระบุข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับโปรแกรมมอบรางวัลแต่ละรายการ ลูกค้าของเราจะเรียกว่า “ผู้สนับสนุนโปรแกรม” เพื่อความเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ผู้เข้าร่วม: พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมมอบรางวัลของผู้สนับสนุนโปรแกรมที่เราดำเนินการในนามของพวกเขาจะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วม” หรือ “ท่าน”

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับรู้หลักปฏิบัติของเราเพราะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจถูกบันทึกและเก็บในโปรแกรมมอบรางวัลของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายขั้นตอนที่เรารวบรวม เก็บ ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลของท่าน และตัวเลือกของท่านว่าด้วยขั้นตอนที่เรารวบรวม เก็บ ใข้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลของท่าน

ในกรณีที่ผู้สนับสนุนโปรแกรมได้ระบุข้อผูกมัดเพิ่มว่าด้วยการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวในโปรแกรมมอบรางวัลและเราจะปฏิบัติข้อผูกมัดที่มีขอบเขตมากกว่าในกรณีที่ข้อผูกมัดเหล่านี้มีขอบเขตมากกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านตกลงต่อเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางของเรา และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และรักษาข้อมูลของท่านตามที่ได้อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ตกลงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางของเรา โปรดอย่าใช้บริการใด ๆ ของโปรแกรมมอบรางวัล

โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะรวมเข้ากับและอ้างอิงในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางพร้อมกับผู้สนับสนุนโปรแกรมและผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามที่จำเป็น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนตัว

เราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนของท่านเพื่อให้และปรับปรุงบริการของโปรแกรมมอบรางวัล ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน จากผู้สนับสนุนโปรแกรม หรือจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น:

 • ชื่อของท่าน
 • ข้อมูลติดต่อของท่าน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับผู้สนับสนุนโปรแกรม
 • การซื้อและแลกคืนรายการสินค้าในแค็ตตาล็อก
 • เนื้อหา เช่น โพสต์ ความเห็น รูปถ่าย วิดีโอ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านสร้างและส่งหรือที่ผู้เข้าร่วมท่านอื่นสร้างและส่งเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลการชำระเงิน

ถ้าท่านซื้อสินค้าเมื่อใช้บริการโปรแกรมมอบรางวัล ระบบประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามจะทำการรวบรวมบัตรชำระเงินหรือหมายเลขบัญชีธนาคาร วันที่หมดอายุของบัตรชำระเงิน รหัสความปลอดภัย และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ ของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อทำขั้นตอนการซื้อดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลทางธุรกรรม

เราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมมอบรางวัลของผู้สนับสนุนแต่ไม่สร้างผ่านการใช้โปรแกรมมอบรางวัล เช่น การซื้อ ประวัติการโทร กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขภาวะ หรือประเภทข้อมูลอื่น ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโปรแกรมมอบรางวัลของผู้สนับสนุน

ข้อมูลตำแหน่ง

ถ้าท่านเข้าใช้บริการโปรแกรมมอบรางวัลทางอุปกรณ์มือถือและการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของท่านอนุญาตให้เข้าใช้ เราจะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน โปรดดูส่วน “ตัวเลือกของท่าน” ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจำกัดข้อมูลตำแหน่งที่เรารวบรวมมื่อท่านเข้าใช้และใช้บริการโปรแกรมมอบรางวัลบนอุปกรณ์มือถือ

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์

เราจะจัดทำแบบสำรวจตามคำขอและเพื่อประโยชน์ของผู้สนับสนุนโปรแกรม นอกจากนี้ เราจะจัดทำแบบสำรวจเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการวิจัยข้อมูลโดยเราจะทำการวิเคราะห์คำตอบเป็นผลรวม เราจะขอข้อมูลติดต่อถ้าเราจะต้องยืนยันหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

ข้อมูลไม่เปิดเผยตัวตน

ข้อมูลที่เรารวบรวมประกอบไปด้วยและไม่จำกัดเพียง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้โปรแกรมมอบรางวัล (เช่น ที่อยู่ IP, ประเภทอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ)
 • ข้อมูลไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับการเข้าใช้และการใช้บริการโปรแกรมมอบรางวัล เช่น:
 • ข้อมูลจรจารและล็อก การดำเนินการต่าง ๆ เมื่อใช้โปรแกรมมอบรางวัล (เช่น การค้นหา ถูกใจ ยอดวิวเพจ และลักษณะการท่องเว็บ) วันที่และเวลาการใช้งาน ระยะเวลาการใช้โปรแกรมมอบรางวัล (รวมถึงการระบุว่าท่านเป็นผู้ใช้หลายครั้งหรือผู้ใช้ครั้งแรก)
 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงข้อมูลจากแบบสำรวจการวิจัยไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมัครใจ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ผู้สนับสนุนโปรแกรมกำหนด

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

เมื่อท่านใช้โปรแกรมมอบรางวัล เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประเภทด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน “คุกกี้” เปนไฟล์ข้อความที่ส่งโดยเว็บไซต์ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องอื่นเพื่อระบุเบราเว์เซอร์เฉพาะของผู้เข้าร่วมและ/หรือเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ บางเนื้อหาหรือแอปพลิเคชั่นที่พร้อมใช้งานผ่านโปรแกรมมอบรางวัลอาจใช้บริการคุกกี้บุคคลที่สามที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวผ่านคุกกี้ของเราหรือของบุคคลที่สาม เราใช้คุกกี้เพื่อระบุข้อเท็จจริงว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมหลายครั้ง

“เว็บบีคอน” หรือมีชื่อเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแท็ก พิกเซลแท็ก หรือเคลียร์ GIF จะใช้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์หรืออีเมลที่มีบีคอนกลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เรา และบริษัทในเครือของเรา จะใช้เว็บบีคอนตลอดระยะเวลาของโปรแกรมมอบรางวัล รวมถึงบนเว็บไซต์ อีเมล โฆษณา บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโฆษณาของเรา เราจะใช้เว็บบีคอนเพื่อวัดพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม และเพื่อจัดการกับเนื้อหาบนเว็บไซต์

ขั้นตอนการใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อจัดการกับโปรแกรมมอบรางวัลของผู้สนับสนุนโปรแกรมของเรา เราจะติดต่อท่านเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าหรือตอบสนองต่อคำถามและความเห็นของท่าน เราจะใช้ข้อมูลเพื่อมอบรางวัล ดำเนินการคำสั่งซื้อ และส่งการแจ้งเตือนในโปรแกรมมอบรางวัล นอกจากนี้ เราจะติดต่อท่านเพื่อส่งข้อความและข้อมูลอื่น ๆ ในนามของผู้สนับสนุนโปรแกรม สอบถามเกี่ยวกับความสนใจของท่านในโปรแกรมมอบรางวัลอื่น ๆ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการแลกคืนของรางวัล และแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมมอบรางวัลของผู้สนับสนุน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาวัสดุ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ของเราเพื่อที่จะสามารถให้บริการโปบแกรมมอบรางวัลกับท่าน ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผลคำขอของท่านหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมมอบรางวัลที่ท่านขอเท่านั้น

เราใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมมอบรางวัลตามที่ระบุไว้โดยผู้สนับสนุนโปรแกรม และช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากโปรแกรมมอบรางวัล เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์แน้วโน้มและสถิติว่าด้วยการใช้โปรแกรมมอบรางวัลและธุรกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการบนโปรแกรมมอบรางวัล เพื่อป้องกันการฉ้อฉลและการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามผู้สนับสนุนโปรแกรม เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง และข้อตกลงอื่น ๆ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ: ผู้ซื้อหรือผู้โอนอื่น ๆ ในกรณีที่มีการควบกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้างบริษัท การจัดระเบียบองค์กร การยุบบริษัท การขาย หรือการโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดอื่น ๆ ของเรา ถ้าข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะ ถ้าเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องหรือเห็นควรที่จะคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ WHAPPS ผู้ใช้โปรแกรมมอรางวัลของเรา หรืออื่น ๆ หรือถ้าตามที่กฎหมายใด ๆ ที่กำหนดและร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะ รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เราจะไม่แบ่งปัน ขาย เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายของพวกเขา เราจะเปิดเผยข้อมูลรวมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการระบุตัวตนของผู้เข้าร่วม โดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมขณะเข้าใช้โปรแกรมมอบรางวัลจะประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือภายนอกสหรัฐอเมริกาโดยเราหรือคู่สัญญาที่ดำเนินการในนามของเรา ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราผ่านโปรแกรมมอบรางวัล ท่านยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของท่านในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ โปรแกรมมอบรางวัลจะจัดในสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการโอนข้อมูลทางเขตอำนาจ โปรดติดต่อ privacy@whapps.com

ทางเลือกของท่าน

เยี่ยมชม www.allaboutcookies.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานคุกกี้ ถ้าท่านเลือกที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ การทำงานของโปรแกรมมอบรางวัลที่ต้องใช้คุกกี้จะใช้งานไม่ได้

ถ้าท่านได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมมอบรางวัลใหม่ของเรา ท่านสามารถแจ้งให้เราทำการลบท่านออกจากรายการอีเมลของเราด้วยการคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ด้านล่างของอีเมลหรือด้วยการส่งอีเมลพร้อมกับข้อความ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในช่องใส่หัวข้อไปที่ privacy@whapps.com โดยอธิบายว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อและระบุที่อยู่ (อีเมลและ/หรือที่อยู่ไปรษณีย์) ที่ต้องการให้ลบ

ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราบันทึกและใช้ข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือหรือเลือกที่จะไม่ใช่แอปพลิเคชั่นมือถือของเรา

การเข้าใช้และการแก้ไข

ถ้าข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมมอบรางวัลไม่ถูกต้อง หรือถ้าท่านต้องการอัปเดตหรือทบทวนข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อผู้สนับสนุนโปรแกรม พวกเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรือติดต่อเราเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีอื่นที่ท่านต้องการทบทวนหรืออัปเดตข้อมูลของท่าน โปรดส่งคำขอพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ privacy@whapps.com

ท่านจะต้องระบุข้อมูลระบุตัวตนที่เพียงพอ รวมถึงชื่อและที่อยู่ของท่าน เราจะขอให้ท่านระบุข้อมูลระบุตัวตนเพิ่มเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและรับรองว่าไม่มีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เรามีสิทธิที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่การเข้าใช้ดังกล่าวจะทำให้เกิดภาระหรือมีค่าใช้จ่ายแพงโดยใช่เหตุ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวในขอบเขตที่รับประกัน

ขั้นตอนการเก็บรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะเก็บรักษานานเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการฉ้อฉล ยุติข้อพิพาธ แก้ไขปัญหา ให้ความร่วมมือในการสืบสวน บังคับใช้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

เราจะใช้หลักปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ออกแบบเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ส่งไปให้โปรแกรมมอบรางวัล เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้และเราจะไม่รับประกันว่าเราจะยับยั้งการเข้าใช้เข้ามูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจะรับข้อมูลส่วนตัวผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการเข้ารหัสมากเท่าที่ทำได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือหยุดชะงักของการสื่อสารใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เราจะไม่รับรองความลับ ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลจากโปรแกรมมอบรางวัลหลังจากที่มีการเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยผู้สนับสนุนโปรแกรมต่อบุคคลที่ให้บางส่วนของโปรแกรมมอบรางวัล และเราจะไม่ควบคุมวิธีที่ผู้สนับสนุนโปรแกรมของเราใช้ข้อมูลของท่าน

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน ID ผู้ใช้ หรือรูปแบบการยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าใช้พื้นที่ของโปรแกรมมอบรางวัลที่คุ้มครองหรือปลอดภัย ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย เราจะระงับการใช้หรือเข้าใช้โปรแกรมมอบรางวัลของท่านเพื่อคุ้มครองท่านและข้อมูลของท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบ เมื่ออยู่ระหว่างการสืบสวน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ที่คุ้มครองและ/หรือปลอดภัยของโปรแกรมมอบรางวัล ห้ามไม่ให้มีการเข้าใช้พื้นที่คุ้มครองและ/หรือปลอดภัยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา

บริการที่เชื่อมโยง

โปรแกรมมอบรางวัลจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และการบริการของบุคคลที่สาม (“บริการของบุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ถือเป็นการสนับสนุนของเราต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือต่อคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ถ้าท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านจะถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดทบทวนหมายเหตุทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่ท่านเยี่ยมชมโดยละเอียด

ข้อกำหนดพิเศษ

บริการที่ไม่ใช่สำหรับเด็ก

เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนของเด็กที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ถ้าท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี (แต่อายุอย่างน้อย 13 ปี) ท่านมีสิทธิในการใช้โปรแกรมมอบรางวัลภายใต้การกำกับดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ตกลงที่จะผูกมัดกับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้บริการโปรแกรมมอบรางวัล และพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่มีสิทธิที่จะตกลงต่อข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางในนามของเด็ก

ผู้สนับสนุนโปรแกรมบางท่านอาจเลือกที่จะกำหนดค่าโปรแกรมมอบรางวัลให้อนุญาตให้ผู้รับจ้างที่เป็นผู้เยาว์ทำการโพสต์เนื้อหาที่สร้างโดยผู้สร้างผ่านโปรแกรมมอบรางวัล ในกรณีดังกล่าว ผู้เยาว์มีสิทธิที่จะแก้ไขและลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ของตนได้ตลอดเวลาด้วยบริการเดียวกันกับที่ใช้ในการสร้างเนื้อหา นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถติดต่อ privacy@whapps.com เพื่อขอความช่วยเหลือในการลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ การลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่เป็นการรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากโปรแกรมมอบรางวัลโดยสมบูรณ์หรือครบถ้วน

ขั้นตอนของเราในการตอบสนองต่อสัญญาณ ‘ห้ามติดตาม’

บางเว็บเบราว์เซอร์ (รวมถึง Safari, Internet Explorer, Firefox และ Chrome) จะมี “ไม่ติดตาม” (DNT) หรือคุณสมบัติที่คล้ายกันที่ส่งสัญญาณบริการดิจิทัลที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องการให้ติดตามการใช้งานทางออนไลน์ของเขา/เธอ ถ้าบริการดิจิทัลที่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ที่กำหนด ได้รับสัญญาณ DNT ดังกล่าว เบราว์เซอร์จะสามารถป้องกันไม่ให้บริการดิจิทัลดังกล่าวทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว บางเบราว์เซอร์จะไม่มีตัวเลือก DNT และสัญญาณ DNT ยังไม่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น เราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT เยี่ยมชม http://allaboutdnt.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ DNT

โครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

WHAPPS LLC ปฏิบัติตามโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาว่าด้วยการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่โอนจากสหภาพยุโรปไปสหรัฐอเมริกา WHAPPS LLC ได้ให้การรับรองกับกระทรวงพาณิชย์ว่าตนยึดตามหลักปฏิบัติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล

ถ้ามีข้อพิพาธระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ให้ยึดตามหลักปฏิบัติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลเป็นหลัก ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และดูใบรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชม www.privacyshield.gov. การเข้าร่วมของเราในโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะได้รับจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในสหภาพยุโรปไปให้บุคคลที่สาม บุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องจำกัดการเข้าใช้ การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อผูกมัดต่อโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ถ้าบุคคลที่สามล้มเหลวในการปฏิบัติตาม เราจะต้องรับผิดภายใต้ขอบเขตที่เราต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย

เรามีพันธกิจที่จะแก้ไขข้อเรียกร้องว่าด้วยการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านของเรา โดยจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล บุคคลในสหภาพยุโรปที่มีคำถามหรือข้อเรียกร้องว่าด้วยนโยบายโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดติดต่อเราที่ privacy@whapps.com

เรายังมีพันธกิจที่จะร่วมมือกับคณะทำงานที่จัดตั้งโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (“DPA”) ว่าด้วยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากสหภาพยุโรปในบริบทของความสัมพันธ์ในการว่าจ้าง ถ้าท่านไม่ได้การรับแจ้งทราบจากเราในทันที หรือถ้าเราไม่ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของท่านตามที่ท่านพึงพอใจ โปรดติดต่อหน่วยงาน EU DPA เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคำร้อง บริการของ EU DPA จะไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อส่งต่อท่านไปหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

ถ้าท่านมีความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่เราไม่ได้ดำเนินการตามที่ท่านพึงพอใจ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงาน JAM ซึ่งเป็นหน่วยงานยุติข้อพิพาธบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา เยี่ยมชม https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคำร้อง บริการต่าง ๆ ของ JAM จะไม่มีค่าใช้จ่าย

ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในหลักปฏิบัติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ท่านสามารถเลือกตัวเลือกคำชี้ขาดซึ่งมีผลผูกพันคู่พิพาทเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนคงค้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีอื่น เราอยู่ภายใต้อำนาจการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายของ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

กฎหมาย GDPR ย่อมาจาก “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation)” และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤภาษคม พ.ศ. 2561 กฎหมาย GDPR แทนที่กฎหมายข้อมูลลับและความมั่นคงแห่งชาติต่าง ๆ ที่บังคับใช้อยู่ก่อนหน้าภายในสหภาพยุโรปด้วยกฎหมายเดียวที่ครบวงจรและครอบคลุมสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ควบคุมการใช้ การแบ่งปัน การโอน และการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เริ่มต้นจากสหภาพยุโรป

นโยบายของเราจะเคารพกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ธุรกิจของเรา โดยรวมถึงกฎหมาย GDPR นอกจากนี้ เรายินดีที่ผู้สนับสนุนโปรแกรมมีข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย GDPR ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการใช้โปรแกรมมอบรางวัลของเรา

เพื่อเป็นการรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR เรามีพันธกิจต่อ:

การรับรองว่าบริการของเราได้การรับรอง SOC2 และมีการรับรองรายปีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 การรับรองว่ามีกลไกการโอนข้อมูลที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยกฎหมาย GDPR เมื่อมีการโอนข้อมูลภายนอกสหภาพยุโรป

การให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราในการตอบสนองต่อคำร้องว่าด้วยข้อมูลที่ลูกค้าของเราอาจได้รับภายใต้กฎหมาย GDPR

WHAPPS LLC ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรไปสหรัฐอเมริกา เมื่อ WHAPPS LLC ทำการโอนดังกล่าว WHAPPS LLC จะใช้ข้อสัญญามาตรฐานเป็นกลไกทางกฎหมายเพื่อรับรองว่าสิทธิและการคุ้มครองของท่านติดตัวไปกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน SCC มีข้อผูกมัดทางสัญญาระหว่างบริษัทที่โอนข้อมูลส่วนตัว ทำให้บริษัทจะต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลดังกล่าวตามสัญญา WHAPPS LLC จะประยุกต์ใช้ SCC เพื่อคุ้มครองการส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นเมื่อทำการโอนภายนอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรไปประเทศต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวไม่เพียงพอ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลที่โอนไปสหรัฐอเมริกา

ประกาศความเป็นส่วนตัว – แคลิฟอร์เนีย

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียฉบับนี้เป็นข้อมูลเสริมที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Whapps LLC และบริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และมีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (“ผู้บริโภค” หรือ ”ท่าน”) เราปรับใช้ประกาศนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) (“CCPA”) และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ  เงื่อนไขใดก็ตามที่กำหนดไว้ใน CCPA มีความหมายเดียวกันเมื่อใช้ในประกาศนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบาย อ้างอิง มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ หรืออาจเชื่อมโยงกับผู้บริโภคหรืออุปกรณ์เฉพาะโดยตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนตัว”) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ทำการรวบรวมหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้จากผู้บริโภคภายในสิบสอง (12) เดือนล่าสุด

หมวดหมู่ ตัวอย่าง รวบรวมแล้ว
ก. ตัวระบุ ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ ตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุตัวตนทางออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขสวัสดิการสังคม เลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือตัวระบุที่คล้ายกันอื่น ๆ ใช่
ข. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยทะเบียนผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). ชื่อ ลายเซ็น หมายเลขสวัสดิการสังคม คุณลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย การศึกษา การว่าจ้าง ประวัติการว่าจ้าง หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่อยู่ในหมวดหมู่นี้อาจทับซ้อนกับหมวดหมู่อื่น ใช่
ค. คุณลักษณะการจำแนกที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายรัฐ อายุ (40 ปีขึ้นไป) เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง ศาสนาหรือลัทธิ สถานะการสมรส สภาวะทางการแพทย์ ความพิการทางร่างกายหรือสมอง เพศกำเนิด (รวมถึง เพศหลังกำเนิด เพศเอกลักษณ์ เพศแสดงออก การตั้งครรภ์หรือการคลอดุบุตร และสภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง) ความหลากหลายทางเพศ สถานะทางทหารผ่านศึกหรือการทหาร ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมภายในครอบครัว) ใช่
ง. ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ประวัติทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการส่วนตัวที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณาแล้ว หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือบริโภคอื่น ๆ ไม่ใช่
จ. ข้อมูลทางชีวมิติ คุณลักษณะทางพันธุกรรม สรีรวิทยา พฤติกรรม และชีววิทยา หรือรูปแบบการใช้งานที่ใช้เพื่อคัดลอกแม่แบบหรือตัวระบุหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้าจำลอง และน้ำเสียงจำลอง สแกนม่านตาหรือจอตา การเคาะแป้นพิมพ์ ท่าเดิน หรือรูปแบบทางกายภาพอื่น ๆ ข้อมูลการนอนหลับ สุขภาพ หรือการออกกำลังกาย ไม่ใช่
ฉ. การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่คล้ายกันอื่น ๆ ประวัติการค้นดู ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือโฆษณา ใช่
ช. ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวทางกายภาพ ใช่
ซ. ข้อมูลทางปราสาทสัมผัส เสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน กลิ่น หรือข้อมูลที่คล้ายกัน ไม่ใช่
ฌ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการการว่าจ้าง ประวัติการทำงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือในอดีต ใช่
ญ ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ใช่ภาครัฐ (ตามกฎหมายสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว (20 U.S.C. มาตรา 1232g, 34 C.F.R. ส่วนที่ 99)) ประวัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนที่ดูแลโดยสถาบันการศึกษาหรือฝ่ายหนึ่งที่กระทำการในนามของสถาบันการศึกษาดังกล่าว เช่น ผลคะแนน ผลการศึกษา รายชื่อห้องเรียน ตารางเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ข้อมูลทางการเงินของนักเรียน หรือประวัติความประพฤติของนักเรียน ไม่ใช่
ฎ. การอนุมานที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ประวัติที่สะท้อนถึงความสนใจ คุณลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความมีใจโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ ปัญญา ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่

ข้อมูลส่วนตัวจะไม่รวม:

 • ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจากเอกสารราชการ
 • ข้อมูลที่ยกเลิกการระบุตัวตนหรือข้อมูลผู้บริโรครวม
 • ข้อมูลที่ถูกยกเว้นจากขอบเขตของ CCPA เช่น:
  • ข้อมูลด้านสุขภาพหรือการแพทย์ที่ครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) (HIPPAA) และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลทางการแพทย์แห่งแคลิฟอร์เนีย (CMIA) หรือข้อมูลการวิจัยทางคลินิก
  • ข้อมูลส่วนตัวที่ครอบคลุมโดยกฎหมายข้อมูลลับตามภาคส่วนที่กำหนด รวมถึงรัฐบัญญัติการรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นธรรม (FRCA), พระราชบัญญัติความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลด้านสุขภาพ (GLBA) หรือรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินในรัฐแคลิฟอร์เนีย (FIPA) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2537 (ค.ศ. 1994)

เราได้รับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นจากหมวดหมู่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • โดยตรงจากลูกค้าของเราหรือของตัวแทนของพวกเขา เช่น จากเอกสารที่ลูกค้าของเราระบุให้เราที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ที่พวกเขาใช้จากเรา
 • ทางอ้อมจากลูกค้าของเราหรือตัวแทนของพวกเขา เช่น ผ่านข้อมูลที่เรารวบรวมจากลูกค้าของเราในระหว่างที่ให้บริการพวกเขา
 • โดยตรงและทางอ้อมจากการใช้เว็บไซต์ของเรา (www.hornellp.com) เช่น จากการยื่นผ่านเว็บท่าหรือรายละเอียดการใช้เว็บไซต์ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • จากบุคคลที่สามที่ปฏิสัมพันธ์กับเราที่เชื่อมโยงกับบริการที่เราให้ เช่น จากหน่วยงานรัฐเมื่อเราเตรียมการประเมินความพร้อมสำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเพื่อหนึ่งจุดประสงค์ทางธุรกิจขึ้นไปต่อไปนี้:

 • เพื่อบรรลุหรือเป็นไปตามเหตุผลที่ระบุข้อมูล
 • เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ กับท่านที่ท่านขอจากเรา
 • เพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลและหมายเหตุอื่น ๆ ว่าด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ แก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดของเราและบังคับใช้สิทธิของเราที่เกิดจากสัญญาใดก็ตามที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา รวมถึงการวางบิลและการรวบรวมต่าง ๆ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราแนะนำเสนอเนื้อหาแก่ท่าน
 • เพื่อทำการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม
 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตามที่กำหนดโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐตามที่บังคับใช้
 • ตามที่อธิบายให้กับท่านเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรืออย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ใน CCPA
 • เพื่อประเมินหรือทำการควบกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้างบริษัท การจัดระเบียบองค์กร การยุบบริษัท การขาย หรือการโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดอื่น ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเพราะข้อกังวลต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินคดีที่คล้ายกัน โดยที่ข้อมูลส่วนตัวที่เราครอบครองเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอน

เราจะไม่รวบรวมหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวเพิ่มหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างทางวัตถุ ไม่เกี่ยวข้อง หรือเข้ากันไม่ได้ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ  เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เราจะทำสัญญาที่อธิบายจุดประสงค์และกำหนดให้ผู้รับเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับและไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

ในสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้า เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

สิทธิและทางเลือกของท่าน

CPPA ให้สิทธิเฉพาะกับผู้บริโภค (ผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย) ว่าด้วยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา ส่วนนี้จะอธิบายสิทธิ CCPA ของท่านและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิเหล่านั้น

การเข้าใช้ข้อมูลเฉพาะและสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้เราเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดกับท่านเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านของเราใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ เราจะเปิดเผยรายการต่อไปนี้กับท่าน:

 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน
 • หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน
 • จุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางพาณิชย์ในการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนตัว
 • หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
 • ชิ้นส่วนเฉพาะของข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน (หรือเรียกว่าคำขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล)
 • ถ้าเราขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ข้อมูลที่เราเปิดเผยจะแบ่งออกเป็นสองรายการ:
 • ยอดขาย ระบุหมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่แต่ละหมวดหมู่ของผู้รับได้ซื้อ และ
 • การเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ระบุหมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่แต่ละหมวดหมู่ของผู้รับได้รับ

สิทธิในการขอลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เรารวบรวมจากท่านและเก็บรักษา โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นที่กำหนด เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ เราจะลบ (และกำกับให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนตัวของท่านจากประวัติของเรา ยกเว้นในกรณีที่มีข้อยกเว้น

เราจะปฏิเสธคำขอให้ลบข้อมูลของท่านถ้าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อเราหรือต่อผู้ให้บริการของเราในการ:

 • ทำธุรกรรมจากที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านขอ ดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายในบริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ของเรากับท่าน หรือทำสัญญากับท่าน
 • ตรวจพบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย คุ้มครองจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย ล่อล่วง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว
 • ทำการดีบักผลิตภัณฑ์เพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทำให้การใช้งานตามเจตนาบกพร่อง
 • ใช้สิทธิในเสรีภาพในการพูด รับรองสิทธิของผู้บริโภคทางอื่นในเสรีภาพในการพูดของพวกเขา หรือใช้สิทธิอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการสื่อสารความเป็นส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ในแคลิฟอร์เนีย (Cal. Penal Code § 1546 seq.)
 • ทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ หรือทางสถิติที่มีการทบทวนโดยสาธารณะหรือผู้รู้เสมอกันที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ยึดตามกฎหมาว่าด้วยจรราบรรณและความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่วข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำได้หรือทำให้ความสัมฤทธิ์ของการวิจัยบกพร่อง ถ้าท่านให้ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวก่อนหน้า
 • อนุญาตให้งานภายในเพียงอย่างเดียวที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคตามความสัมพันธ์ของท่านกับเรา
 • ปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย
 • ทำการใช้งานภายในและตามกฎหมายของข้อมูลดังกล่าวที่เข้ากันได้กับบริบทที่ท่านระบุไว้

การใช้สิทธิในการเข้าใช้ การโอนข้อมูล และการลบข้อมูล

เพื่อใช้สิทธิในการเข้าใช้ การโอนข้อมูล และการลบข้อมูลตามที่อธิบายข้างต้น โปรดส่งคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้มาหาเราทาง:

 • โทรหาเราที่ 888-826-0783
 • เยี่ยมชม online-rewards.com/privacy

มีเพียงท่านหรือบุคคลที่ลงทะเบียนกับเลขานุการของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ท่านให้อำนาจให้กระทำการในนามของท่าน มีสิทธิในการยื่นคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถยื่นคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ในนามของบุตรหลานที่เป็นผู้เยาว์ของท่าน

ท่านสามารถส่งคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้เพื่อเข้าใช้หรือโอนข้อมูลสองครั้งภายใน 12 เดือน คำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้จะต้อง:

 • ระบุข้อมูลที่เพียงพอที่ให้เราตรวจสอบว่าท่านเป็นบุคคลที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 • อธิบายคำขอของท่านพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอที่ให้เราเข้าใจ ประเมิน และตอบสนองต่อรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง

เราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับท่านถ้าเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรืออำนาจของท่านในการขอและยืนยันข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับท่าน  ในการยื่นคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเรา  เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราที่ระบุในคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอหรืออำนาจในการยื่นคำขอเท่านั้น

เวลาและรูปแบบการตอบสนอง

เราจะพยายามตอบสนองต่อคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายใน 45 วันหลังได้รับคำขอ  ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่ม (สูงสุด 90 วัน) เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลและขยายระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษร  ถ้าท่านมีบัญชีกับเรา เราจะจัดส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรของเราไปที่บัญชีดังกล่าว  ถ้าท่านไม่มีบัญชีกับเรา เราจะจัดส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านเลือก  การเปิดเผยใดก็ตามที่เราระบุจะครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนก่อนได้รับคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้เท่านั้น  นอกจากนี้ คำตอบที่เราระบุจะอธิบายเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอ (ถ้ามี)  สำหรับคำขอโอนข้อมูล เราจะเลือกรูปแบบในการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่พร้อมใช้งานทันทีและให้ท่านโอนข้อมูลดังกล่าวจากหนึ่งหน่วยงานไปอีกหน่วยงานโดยไม่หยุดชะงัก

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการประมวลผลหรือตอบสนองต่อคำขอสำหรับผู้บริโภคที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ยกเว้นจะเป็นคำขอที่เกินจริง ซ้ำซ้อน หรือไม่มีหลักฐาน  ถ้าเราพิจารณาว่าคำขอดังกล่าวจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เราจะอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจของเราและแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าใช้จ่ายก่อนทำตามคำขอของท่าน

การไม่เลือกปฏิบัติ

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อท่านในการใช้สิทธิ CCPA ใด ๆ ของท่าน นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก CCPA เราจะไม่:

 • ปฏิเสธสินค้าหรือบริการของท่าน
 • เรียกเก็บท่านในราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับวินค้าหรือบริการ รวมถึงการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ หรือให้บทลงโทษ
 • ให้สินค้าหรือบริการกับท่านในระดับหรือคุณภาพที่ต่างกัน
 • แนะนำว่าท่านจะได้รับราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการหรือสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่ต่างกัน

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตหรือเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลา ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลดสิทธิของท่านอย่างมีสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบภายในโปรแกรมมอบรางวัล การใช้โปรแกรมมอบรางวัลของท่านหลังจากที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้ว ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วมาก่อนเวอร์ชั่นก่อนหน้าทั้งหมด เราสนับสนุนให้ท่านมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะเพื่อทบทวนการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถามหรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มาหาเราที่:

WHAPPS LLC (ประกอบธุรกิจในนาม Online Rewards)
2435 North Central Expressway
Suite 1180
Richardson, TX 75080